ประกาศจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ย้าย Host ของเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ใหม่

การเข้ามาเว็บไซต์ต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ครั้ง ต่อไป กรุณาใช้ชื่อ www.ret2.go.th

ขออภัยในความไม่สะดวก

กรุณารอประมาณ 5 วินาที  ระบบจะลิงค์ไปหาเว็บไซต์ใหม่ให้โดยอัตโนมัติ